TILBAKEHOLDELSE
Forbrukere har rett til angrerett i samsvar med følgende bestemmelser, der forbrukeren er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som overveiende verken er kommersiell eller selvstendig næringsdrivende:

A. AVBESTILLINGSPOLITIKK
TILBAKEHOLDELSE
Avbestillingsperioden er 30 dager fra den dagen du eller en tredjepart som er navngitt av deg som ikke er transportør, har tatt de siste varene i besittelse.

Siden vi jobber med et helautomatisert system, starter ordrene umiddelbart etter at de er blitt plassert. Vi kan dessverre ikke avbryte leveringsprosessen før levering, så en tilbakebetaling før mottak av varene er ikke mulig.

For å utøve din avbestillingsrett, må du informere oss (Pro Mote - E-post: support@pro-mote.shop) om avgjørelsen din om å kansellere denne kontrakten ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. E-post). Tilbakekallingen er fullført når vi har mottatt de fysiske varene. Kjøperen bærer kostnadene ved retur av varene.

OMGJENGELSE AV VARER I OVERGANG
Siden varene våre blir sendt fra Asia, kan det være lengre transittider som vi ikke har kontroll over. Hvis varene allerede er på vei til deg, er det ikke mulig å tilbakekalle. Vent til du har mottatt varene og send varene tilbake til oss. Selvfølgelig kan du fortsatt informere oss om tilbakekallingen din på forhånd.

For å garantere deg raskest mulig retur ber vi deg sende oss en forsendelsesbekreftelse.

Hvis varene ikke blir mottatt, er en tidlig tilbakebetaling bare mulig 16 uker etter mottak av ordren.Konsekvenser av omplasseringen
Hvis du opphever denne kontrakten, vil vi ha gitt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, unntatt leveringskostnader (med unntak av merkostnadene som følger av valg av en annen type levering enn den billigste standardleveringen vi tilbyr har), skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok melding om kansellering av denne kontrakten og de fysiske varene. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke de samme betalingsmidlene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet uttrykkelig ble enige om deg; Du vil ikke i noe tilfelle bli belastet noen gebyrer for denne tilbakebetalingen.

REVOKASJONSFORM
Hvis du vil si opp kontrakten, må du fylle ut dette skjemaet og sende det tilbake.Tu Hongming

Number: +8617757961271

Adresseert: F2, Building 8, No.89, Siyuan Road, Yidong Industrial Zone, Niansanli Street, Yiwu, Jinhua, Zhejiang Province 322000, China

E-post: support@pro-mote.shop

Jeg / vi (*) opphever herved kontrakten som er inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt på (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbruker (er)

________________________________________________________
Forbrukerens adresse

________________________________________________________
Underskrift av forbruker (e) (bare når det blir varslet på papir)

_________________________
Dato

(*) Slett der det ikke kan brukes

 

B. UTVEKSLINGSPOLITIKK

Vennligst skriv til vår support, hvis varene er feil, av dårlig kvalitet eller hvis du mottar feil varer, vil du selvfølgelig motta en ny forsendelse fra oss gratis.