DATA BESKYTTELSE

1) INFORMASJON OM SAMLING AV PERSONLIGE DATA OG KONTAKTDETALJER AV ANSVARLIG
1.1 Vi er glade for at du besøker nettstedet vårt og takker for interessen. I det følgende vil vi informere deg om håndteringen av dine personopplysninger når du bruker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle data du kan identifiseres personlig med.

1.2 Personen som er ansvarlig for databehandling på dette nettstedet i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) er Pro Mote. Personen som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og måtene å behandle personopplysninger på Data bestemmer.

1.3 Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av personopplysninger og annet konfidensielt innhold (f.eks. Bestillinger eller henvendelser til den ansvarlige) bruker dette nettstedet en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling med tegnstrengen "https: //" og låsesymbolet i nettleserlinjen.

2) DATAINSTELLING NÅR DU BESØKER VÅR NETTSTED
Hvis du bare bruker nettstedet vårt til informasjonsformål, dvs. hvis du ikke registrerer eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare inn data som nettleseren din overfører til vår server (såkalte "serverloggfiler"). Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendige for at vi kan vise nettstedet til deg:

  • Vårt besøkte nettsted
  • Dato og tid på tilgangstidspunktet
  • Mengde data sendt i byte
  • Kilde / referanse som du kom til siden fra
  • Nettleser brukt
  • Operativsystem brukt
  • IP-adresse brukt (hvis aktuelt: i anonymisert form)

Behandlingen foregår i samsvar med artikkel 6 nr. 1 lit. f GDPR basert på vår legitime interesse for å forbedre stabiliteten og funksjonaliteten på nettstedet vårt. Dataene vil ikke bli gitt videre eller brukt på noen annen måte. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å sjekke serverloggfilene i ettertid om det er konkrete indikasjoner på ulovlig bruk.

3) COOKIES
For å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og for å muliggjøre bruk av visse funksjoner, bruker vi såkalte cookies på forskjellige sider. Dette er små tekstfiler som er lagret på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker blir slettet etter slutten av nettleserøkten, dvs. etter at du har lukket nettleseren (såkalte sesjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og gjør det mulig for oss eller våre partnerselskaper (tredjeparts cookies) å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker (vedvarende informasjonskapsler). Hvis informasjonskapsler er satt inn, samler de inn og behandler bestemt brukerinformasjon som nettleser- og posisjonsdata samt IP-adresseverdier på individuell basis. Vedvarende informasjonskapsler blir automatisk slettet etter en spesifisert periode, som kan variere avhengig av informasjonskapsel.

I noen tilfeller brukes informasjonskapsler for å forenkle bestillingsprosessen ved å lagre innstillinger (for eksempel å huske innholdet i en virtuell handlekurv for et senere besøk på nettstedet). Hvis personopplysninger også behandles av individuelle informasjonskapsler implementert av oss, foregår behandlingen i samsvar med art. 6, nr. 1 lit. b GDPR enten for utførelse av kontrakten eller i samsvar med art. 6 nr. 1 lit. f GDPR for å ivareta våre legitime interesser i best mulig funksjonalitet på nettstedet og en kundevennlig og effektiv utforming av sidebesøket.

Vi kan samarbeide med reklamepartnere som hjelper oss med å gjøre nettstedet vårt mer interessant for deg. For dette formålet lagres også informasjonskapsler fra partnerselskaper på harddisken din når du besøker nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Hvis vi samarbeider med de nevnte annonsepartnerne, vil du bli informert individuelt og separat om bruken av slike informasjonskapsler og omfanget av informasjonen samlet inn i de følgende avsnittene.

Vær oppmerksom på at du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og enkeltvis bestemme om du vil godta dem eller utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt. Hver nettleser er forskjellig fra måten den administrerer cookie-innstillinger. Dette er beskrevet i hjelpemenyen i hver nettleser, som forklarer hvordan du kan endre cookie-innstillingene. Du finner disse for den respektive nettleseren under følgende lenker:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=no&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Vær oppmerksom på at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til nettstedet vårt være begrenset.

4) KONTAKT OSS
Når du kontakter oss (f.eks. Ved bruk av kontaktskjema eller e-post), blir personopplysninger samlet inn. Hvilke data som samles inn for et kontaktskjema kan sees fra det respektive kontaktskjemaet. Disse dataene lagres og brukes utelukkende med det formål å svare på forespørselen din eller for å opprette kontakt og tilhørende teknisk administrasjon. Det rettslige grunnlaget for behandling av dataene er vår berettigede interesse i å svare på forespørselen din i samsvar med art. 6 paragraf 1 lit. f GDPR. Hvis kontakten din tar sikte på å inngå en kontrakt, er tilleggsrettslig grunnlag for behandling art. 6, nr. 1 lit. b GDPR. Dine data vil bli slettet etter at forespørselen din er behandlet; dette er tilfelle hvis det kan utledes av omstendighetene at saken det gjelder er endelig avklart og forutsatt at det ikke er krav til lovfesting.

5) DATABEHANDLING NÅR Å ÅPNE KUNDEKONTO OG FOR KONTRAKTSBEHANDLING
I henhold til art. 6, punkt 1 lit. b GDPR, personopplysninger vil fortsette å bli samlet inn og behandlet hvis du gir dem til oss for utførelse av en kontrakt eller når du åpner en kundekonto. Hvilke data som samles inn kan sees fra de respektive inndataformene. Du kan når som helst slette kundekontoen din og sende en melding til ovennevnte. Adresse til den ansvarlige. Vi lagrer og bruker dataene du har gitt til å behandle kontrakten. Etter at kontrakten er ferdig behandlet eller kundekontoen din er slettet, vil dine data bli sperret under hensyntagen til skatte- og kommersielle oppbevaringsperioder og slettet etter disse fristene, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til videre bruk av dine data eller vi forbeholder oss retten til videre bruk av dine data som tillatt i lov som vi vil informere deg om nedenfor.

6) BRUK AV DATAENE FOR DIREKT ANNONSERING

Sende e-post nyhetsbrevet til eksisterende kunder

Hvis du har gitt oss din e-postadresse når du kjøper varer eller tjenester, forbeholder vi oss retten til å regelmessig sende deg tilbud på varer eller tjenester som ligner de som allerede er kjøpt fra vårt sortiment via e-post. I samsvar med avsnitt 7 (3) UWG, trenger vi ikke å få separat samtykke fra deg for dette. I så henseende foregår databehandling utelukkende på grunnlag av vår berettigede interesse for personlig personlig post i samsvar med art. 6, nr. 1 lit. f GDPR. Hvis du opprinnelig innvendte deg mot bruken av din e-postadresse for dette formålet, vil vi ikke sende deg en e-post. Du har rett til når som helst å innvende mot bruken av din e-postadresse til det nevnte annonseringsformålet med virkning for fremtiden ved å varsle den ansvarlige som ble navngitt i begynnelsen. For dette må du bare betale overføringskostnader i henhold til grunntakstene. Etter mottak av innvendingen din, blir bruken av din e-postadresse i reklameformål stoppet umiddelbart.

7) DATABEHANDLING FOR BESTILLINGSBEHANDLING
7.1 For å behandle bestillingen din jobber vi sammen med følgende tjenesteleverandør (er) som støtter oss helt eller delvis i gjennomføringen av inngåtte kontrakter. Enkelte personopplysninger overføres til disse tjenesteleverandørene i samsvar med følgende informasjon.

Personopplysningene som er samlet inn av oss, vil bli gitt videre til transportselskapet som ble bestilt med leveringen som en del av kontraktsbehandlingen, så langt dette er nødvendig for levering av varene. Vi viderefører dine betalingsdata til det bestilte kredittinstituttet som en del av betalingsbehandlingen, hvis dette er nødvendig for betalingsbehandlingen. Hvis leverandører av betalingstjenester brukes, vil vi eksplisitt informere deg om dette nedenfor. Det rettslige grunnlaget for videresending av dataene er artikkel 6 paragraf 1 lit. b GDPR.

7.2 For å oppfylle våre avtaleforpliktelser overfor våre kunder, jobber vi sammen med eksterne fraktpartnere. Vi gir ditt navn og din leveringsadresse utelukkende med det formål å levere varer, art. 6 nr. 1 lit. b GDPR til en leveringspartner valgt av oss.

7.3 Bruk av leverandører av betalingstjenester (leverandører av betalingstjenester)

- Paypal
Når du betaler via PayPal, kredittkort via PayPal, direkte belastning via PayPal eller - hvis tilbudt - "kjøp på konto" eller "avbetaling" via PayPal, gir vi dine betalingsdata til PayPal (Europe) S.a.r.l. som en del av betalingsbehandlingen. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter "PayPal"). Overføringen skjer i samsvar med artikkel 6 nr. 1 lit. b GDPR og bare i den grad dette er nødvendig for betalingsbehandling.
PayPal forbeholder seg retten til å foreta en kredittsjekk for betalingsmetodene kredittkort via PayPal, direkte belastning via PayPal eller - hvis tilbudt - "kjøp på konto" eller "betaling i avdrag" via PayPal. For dette formålet kan betalingsdataene dine behandles i samsvar med artikkel 6 nr. 1 lit. f GDPR ble overført til kredittbyråer på grunnlag av PayPal legitime interesse for å bestemme din solvens. PayPal bruker resultatet av kredittsjekken med hensyn til den statistiske sannsynligheten for mislighold for å bestemme om bestemmelsen av den respektive betalingsmetoden. Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). I den grad scoreverdiene er inkludert i resultatet av kredittrapporten, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av poengsumverdiene inkluderer, men er ikke begrenset til, adressedata. For mer informasjon om databeskyttelse, inkludert kredittbyråene som brukes, se PayPal personvernregler: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan når som helst protestere mot denne behandlingen av dataene dine ved å sende en melding til PayPal. Imidlertid kan PayPal fortsatt ha rett til å behandle dine personopplysninger hvis dette er nødvendig for behandlingen av kontrakten.

- MED EN GANG
Hvis betalingsmetoden "SOFORT" er valgt, vil betaling bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (heretter "SOFORT"), til hvem vi vil sende informasjonen du ga under bestillingsprosessen sammen med informasjonen om bestillingen din i samsvar med art. 6 ledd 1 lit. b GDPR. Sofort GmbH er en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dine data vil bare bli gitt videre med det formål å behandle betaling med betalingstjenesteleverandøren SOFORT, og bare i den grad det er nødvendig for dette. Du finner mer informasjon om SOFORTs databeskyttelsesbestemmelser på følgende Internett-adresse: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
- Stripe
Hvis du velger en betalingsmetode fra betalingstjenesteleverandøren Stripe, vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Irland, som vi vil gi informasjonen din som en del av bestillingsprosessen sammen med informasjonen om Bestillingen din (navn, adresse, kontonummer, bankkode, evt. Kredittkortnummer, fakturabeløp, valuta og transaksjonsnummer) i samsvar med art. 6, nr. 1 lit. b GDPR. Dine data vil bare bli gitt videre med det formål å behandle betaling med betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd. og bare i den grad det er nødvendig for dette. Du finner mer informasjon om Stripes databeskyttelse på URL-adressen https://stripe.com/de/terms

8) ONLINE MARKEDSFØRING
Bruk av Google AdWords konverteringssporing

Dette nettstedet bruker det elektroniske annonseringsprogrammet "Google AdWords", og som en del av Google AdWords, konverteringssporing fra Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi bruker Google Adwords-tilbudet for å trekke oppmerksomhet til våre attraktive tilbud ved hjelp av reklamemateriell (såkalt Google Adwords) på eksterne nettsteder. I forhold til dataene fra reklamekampanjene, kan vi bestemme hvor vellykkede de enkelte annonseringstiltakene er. Vi er interessert i å vise deg annonsering som er av interesse for deg, gjøre nettstedet vårt mer interessant for deg og oppnå en rettferdig beregning av annonseringskostnader.

Informasjonskapselen for konverteringssporing er angitt når en bruker klikker på en AdWords-annonse plassert av Google. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på ditt datasystem. Disse informasjonskapslene mister vanligvis gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker bestemte sider på dette nettstedet og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan vi og Google se at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google AdWords-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores via nettstedene til AdWords-kunder. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverterings informasjonskapsel brukes til å lage konverteringsstatistikker for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. Kunder finner ut det totale antallet brukere som klikket på annonsen sin og ble omdirigert til en side med en konverteringssporingskode. De mottar imidlertid ikke informasjon som brukere kan identifiseres personlig med. Hvis du ikke vil delta i sporing, kan du blokkere denne bruken ved å deaktivere Googles konverteringssporingscookie i nettleseren din under brukerinnstillinger. Du blir da ikke inkludert i konverteringssporingsstatistikken. Vi bruker Google Adwords basert på vår berettigede interesse for målrettet annonsering i samsvar med. Art. 6, nr. 1 lit. f GDPR.

Google LLC, med base i USA, er sertifisert for den USA-europeiske databeskyttelsesavtalen "Privacy Shield", som garanterer overholdelse av databeskyttelsesnivået som gjelder i EU.

Du finner mer informasjon om Googles databeskyttelsesbestemmelser på følgende internettadresse: http://www.google.de/policies/privacy/

Du kan deaktivere informasjonskapsler for annonseinnstillinger ved å forhindre dem ved å stille inn nettleserprogramvaren deretter, eller ved å laste ned og installere nettleser-plugin-modulen tilgjengelig under følgende lenke:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Vær oppmerksom på at visse funksjoner på dette nettstedet kanskje ikke kan brukes eller bare i begrenset grad hvis du har deaktivert bruken av informasjonskapsler.

9) RETARGETING / REMARKETING / ANBEFALING
Facebook Custom Audience ved bruk av pikselprosessen
Dette nettstedet bruker "Facebook-piksel" fra Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Hvis det gis uttrykkelig samtykke, kan brukerens oppførsel spores etter at de har sett eller klikket på en Facebook-annonse. Denne prosedyren brukes til å evaluere effektiviteten til Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål, og kan bidra til å optimalisere fremtidige annonseringstiltak.
Dataene som samles inn er anonyme for oss, så det tillater oss ikke å trekke noen konklusjoner om identiteten til brukeren. Imidlertid lagres og behandles dataene av Facebook slik at en forbindelse til den respektive brukerprofilen er mulig og Facebook kan bruke dataene til sine egne annonseringsformål i samsvar med retningslinjene for bruk av Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan aktivere Facebook og dets partnere til å plassere annonser på og utenfor Facebook. En informasjonskapsel kan også lagres på datamaskinen din for disse formålene. Disse behandlingsoperasjonene utføres bare når uttrykkelig samtykke er gitt i samsvar med art. 6, nr. 1 lit. en GDPR.
Samtykke til bruk av Facebook-pikslen kan bare gis av brukere som er eldre enn 13 år. Hvis du er yngre, ber du din juridiske verge om tillatelse.
Facebook Inc., med base i USA, er sertifisert for den USA-europeiske databeskyttelsesavtalen "Privacy Shield", som garanterer overholdelse av databeskyttelsesnivået som gjelder i EU.
For å deaktivere bruken av informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du stille inn nettleseren din slik at informasjonskapsler ikke lenger kan lagres på datamaskinen din i fremtiden eller at informasjonskapsler som allerede er lagret blir slettet. Å slå av alle informasjonskapsler kan imidlertid bety at noen funksjoner på vår hjemmeside ikke lenger kan utføres. Du kan velge bort bruk av informasjonskapsler fra tredjepart som Deaktiver Facebook på følgende nettsted til Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

10) RETTIGHETER TIL DATAFAGET
10.1 Den gjeldende databeskyttelsesloven gir deg omfattende databeskyttelsesrettigheter (informasjon og intervensjonsrettigheter) til den ansvarlige med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger, som vi vil informere deg nedenfor:

-Rett til informasjon i samsvar med artikkel 15 GDPR: Spesielt har du rett til informasjon om dine personopplysninger behandlet av oss, behandlingsformålene, kategoriene personopplysninger behandlet, mottakerne eller kategoriene av mottakere som dine data er blitt eller vil bli avslørt, de planlagte Lagringsperiode eller kriteriene for å bestemme lagringsperioden, eksistensen av rett til korreksjon, sletting, begrensning av behandlingen, innvendinger mot behandling, klage til en tilsynsmyndighet, opprinnelsen til dine data hvis vi ikke samlet dem fra deg, Eksistens av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering og om nødvendig meningsfull informasjon om logikken som er involvert, omfanget og de tilsiktede virkningene av slik behandling, samt din rett til å bli informert om garantiene i henhold til art. 46 GDPR når dine data blir videresendt i D rittland eksisterer;

-Rett til korreksjon i henhold til artikkel 16 GDPR: Du har rett til øyeblikkelig korreksjon av uriktige data angående deg og / eller fullføring av dine ufullstendige data lagret av oss;

-Rett til sletting i samsvar med artikkel 17 GDPR: Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger hvis kravene i art. 17 paragraf 1 GDPR er oppfylt. Denne rettigheten eksisterer imidlertid ikke særlig hvis behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon, for å oppfylle en juridisk forpliktelse, av hensyn til allmenne interesser eller for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav;

-Rett til begrensning av behandlingen i samsvar med artikkel 18 GDPR: Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine blir begrenset så lenge korrektheten av dine data er kontrollert, hvis du nekter å slette dataene dine på grunn av utilregnelig databehandling og i stedet be om Be om begrensning i behandlingen av dataene dine hvis du trenger dataene dine for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav etter at vi ikke lenger trenger disse dataene etter at formålet er oppnådd, eller hvis du har innvendt mot årsaker til din spesielle situasjon, så lenge det ennå ikke er avgjort om vår legitime Årsakene oppveier;

-Rett til informasjon i samsvar med artikkel 19 GDPR: Hvis du har hevdet retten til korreksjon, sletting eller begrensning av behandlingen mot den ansvarlige, er den ansvarlige forpliktet til å varsle alle mottakere som personopplysningene knyttet til deg har blitt avslørt, denne korreksjonen eller sletting av dataene eller Å kommunisere begrensning av behandlingen, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats. Du har rett til å bli informert om disse mottakerne.

-Rett til dataportabilitet i samsvar med artikkel 20 GDPR: Du har rett til å motta dine personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller til å be om at de blir overført til en annen ansvarlig person, i den grad dette er teknisk mulig;

-Retten til å tilbakekalle samtykke gitt i samsvar med artikkel 7 nr. 3 GDPR: Du har rett til når som helst å gjelde ditt samtykke til behandling av data med virkning for fremtiden. Hvis du trekker ditt samtykke, vil vi slette de aktuelle dataene umiddelbart, med mindre videre behandling kan være basert på et juridisk grunnlag for behandling uten samtykke. Å trekke tilbake ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som er utført på grunnlag av ditt samtykke frem til uttakspunktet;


-Rett til å inngi en klage i samsvar med artikkel 77 GDPR: Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med GDPR, har du rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i Medlemsstat hvor du bor, ditt arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen.

10.2 RETT TIL MÅL

HVIS VI BEHANDLER DIN PERSONLIGE DATA PÅ GRUNNEN FOR VÅR HOVEDLOVLIGE INTERESSE I FORBINDELSE MED EN BALANSERING AV INTERESSER, HAR DU RETTEN PÅ NOEN TID, FOR GRUNNER SOM VI GIR PÅ DIN SPESIFIKKE SITUASJON.
HVIS DU BRUKER DIN RETT TIL MÅL, SLUTTER VI BEHANDLINGEN AV DETTE DATA. Ytterligere prosessering forbeholdes hvis vi kan bevise obligatoriske begrunnelser for prosesseringen, som utenfor interessene dine, grunnleggende rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen eller uttrykkelsen av uttrykkene gjelder.

HVIS DIN PERSONLIGE DATA blir behandlet av oss for å utføre direkte reklame, har du rett til å motsette deg når som helst til behandlingen av personlige data til formålet med slik reklame. DU KAN MÅL SOM BESKRIVT OVER.

HVIS DU BRUKER DIN RETT TIL MÅL, SLUKER VI BEHANDLINGEN AV DATAENE SOM ER BERYTTET FOR DIREKTE ANNONSERINGSMÅL.

11) VARIGHET AV OPPBEVARING AV PERSONLIGE DATA
Varigheten av lagring av personopplysninger er basert på den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden (f.eks. Kommersielle og skatteoppbevaringsperioder). Etter at fristen er utløpt, blir relevante data slettet rutinemessig, forutsatt at de ikke lenger er påkrevd for oppfyllelse av kontrakt eller igangsetting av kontrakten og / eller vi har ingen berettiget interesse for ytterligere lagring.